July 30, 2011

Weer een huisje af.

For English see below.

Jullie denken natuurlijk dat ik alleen maar aan het Dear Janen ben, maar dat is niet zo. Ondertussen heb ik ook nog gewerkt aan de borduurlap Maude Eloise van Blackbird Designs. In mijn geval staat er Maria Anna, want dat zijn de eerste twee van mijn (drie) doopnamen.Dit was een heel leuk borduurwerkje en veeeeel minder werk dan de andere huisjes uit dezelfde serie.

Hier, hier en hier zie je welke andere huisjes is al gemaakt heb.

Hier kun je lezen waar ik de stof heb gekocht.

Hier kun je lezen waarom er SPQR op het dak staat.

Fijn weekend.
Marian

You probably all think that I am busy with my Dear Jane all the time, but that is not the case. I have done some cross stitching in between. I worked on one of the samplers (Maude Eloise) of Blackbird Designs. I put in the sampler the first and second of my names: Maria Anna.

This was a very pleasant sampler to make. It is much less work than the other samplers from the same series.

Here, here and here you can see the other house-samplers I have finished.

Here you can read where I bought the fabric.

Here you can read why it says SPQR in the roof.

Have a nice weekend.
Marian

July 28, 2011

Driehoeken-lol

For english see below.

Ja, het wordt saai, maar weer een verhaaltje over m’n Dear Jane. Maar wel iets nieuws: de eerste driehoeken.Ik durf nu wel toe te geven dat ik enorm opzag tegen die driehoeken. Ze zien er zo moeilijk uit en het zijn zoveel stukjes om te tekenen. Ik heb zelfs serieus overwogen om die driehoeken weg te laten. Maar ja ik vind die rand zo mooi. Toen had ik bedacht om met de naaimachine stroken aan elkaar te naaien en daar driehoeken van te snijden. Maar dat leek het toch ook niet helemaal. Maar nu zijn de blokjes klaar en moet ik toch een beslissing nemen. Dus heb ik besloten dat ik toch gewoon de driehoeken ga maken zoals Jane en vele anderen voor mij. De Dear Jane quilt is tenslotte niet voor watjes. En wat denk je: het valt me zo enorm mee. Echt waar. Dat ik daar nu zo tegen op zag…. Kijk maar ik heb al een paar driehoeken af:Ik moet zeggen dat het voorbereiden (overnemen van patroon op stof en knippen) wel veel meer werk is dan bij de blokjes. Maar de driehoeken zijn heel leuk om te maken. Het is net een puzzel, waarbij telkens weer een stukje wordt aangelegd genaaid. Joyce had me in een reactie al bemoedigende woorden toegesproken: zij vindt de driehoeken ook leuker dan de blokjes.Ik ben rechts onderaan begonnen en werk met de klok mee. Het laatste maak ik dus dat mooie hoekblok waar Jane haar naam heeft gezet en de woorden “in wartime”. Dat laatste hoef ik er gelukkig niet op te zetten. Ik heb nog even de tijd om te beslissen welke tekst ik daar zal plaatsen.

Fijne avond.
Marian

P.S. ik zit te denken om de buitenste driehoeken allemaal verschillende kleuren blauw te maken. Hoe lijkt jullie dat?

Yes it is boring, I know but again I have a story about my Dear Jane. But now something new: the first triangles.

I now dare to admit that I really dreaded the triangles. They seemed so hard to make and there are so many pieces to draw. I even seriously considered omitting those triangles. But I really like the border of the Dear Jane quilt. Then I considered sewing strips together on the sewing machine and cutting them in triangles. But I was not sure about that either. Now I have finished the blocks and I have to make a decision. So I decided that I will just go and make the triangles like Jane and many others before me. The Dear Jane quilt is not for wimps after all. And guess what: I am agreeably surprised. It is by far easier than I thought. Look I already have a couple of triangles finished:


I must say that the preparation time (taking over pattern on fabric and cutting it) is much longer than with the blocks. But the triangles are very fun to make. It's like a puzzle, where every time a piece is constructed sewn. Joyce had already encouraged me. She also likes the triangles better than the blocks.

I started at the right side of the bottom border and
 work clockwise. That means that the last thing I will make is the beautiful corner block. You know the one where Jane has put her name and the words "in wartime". I am glad I do not have to put these words. I still have some time to decide what text I will put there.

Have a nice evening of day, depending on where you live.

Marian

PS I'm thinking of making the outer triangle border in all different colors of
 blue What do you think about that?

July 26, 2011

Mijn Jane ervaringen

For english see below.

Zoals ik al eerder vertelde was ik nog heel groen op quiltgebied toen ik begon met de Dear Jane Quilt. Ik had bedacht (waarom weet ik niet eens meer precies) om de quilt van achter naar voren maken. M13 zou dus het eerste blokje zijn. Maar toen ik M13 eens goed bekeek zag die er toch wel moeilijk uit. Oei! Het zou jammer zijn als ik het eerste blokje meteen verprutste. Weet je wat: ik doe eerst een makkelijke: M10. Daar kon niks verkeerd aan gaan. 30 september 2008 en mijn eerste blokje was een feit.Vervolgens verder gegaan met M11 (oei wel heel kleine friemelstukjes), M12 (makkie) en M13, die eigenlijk toch wel aardig lukte. Vervolgens verdergegaan van M9 naar M1. Op 4 november 2008 had ik blokje M1 af. Meer dan een maand over 1 rij, dus, reken reken……. na een jaar zou ik alle blokjes afhebben. Toch? Niet dus…

In rij 13 zit ook het enige blok dat echt mislukt is. Oi-oi-oi wat heb ik daarop zitten zweten. En toen hij eindelijk af was leek het naar niks. Kijk maar hij staat helemaal bol.Maar ik had er al zoveel tijd aan besteed dat ik hem niet nog een keer wilde maken. Ik heb blok M7 gewoon in de quilt gestopt. En als ik het blok nu zie: ik denk dat ik hem nu wel mooier zou kunnen maken, maar ik laat hem gewoon zitten. Als herinnering aan de overschatting van mijn quiltvaardigheden. Dear Jane is niet voor groentjes.

Het mooiste blokje van deze rij: wat mij betreft M3. Kijk maar:Blok M7 is trouwens wel de oorzaak van mijn fobie voor ronde vormen. Als het even kan vermijd ik die door ze te appliceren. Er is zelfs 1 blok in de Dear Jane Quilt dat ik overgeslagen heb: te veel rondingen. Quiz-vraag: kunnen jullie raden welk van de 169 blokken ik niet gemaakt heb?

Volgende keer zal ik jullie meer vertellen over mijn Dear-Jane-ervaringen. En antwoord op de quizvraag natuurlijk.

Groeten,
Marian

My Dear Jane experiences.

As I mentioned before, I was still very green when I started the Dear Jane Quilt. I did not want to start in the middle because I was afraid I would be inclined to stop before finishing all the blocks. I'd make the quilt in reverse order. M13 would thus be the first block. But when I looked at M13 I thought it was not so easy. Oops! It would be sad if I botched the first block. You know what: I’d first make an easy block: M10. No-one could botch that one.. September 30, 2008 and my first block was a fact.

Then went on to M11 (oops very small pieces)​​, M12 (easy) and M13, which actually was not as difficult as I thought. Then I moved on from M9 to M1. On November 4, 2008, I finished block M1. More than one month for one row. Mmm .. that would mean I would have finished all the blocks in about a year. Right? Not...

Row 13 contains the only block in the quilt that really is a failure. Oi-oi-oi what did I work on this block. And when I finished it it was a failure. Look, it is really convex. As I had already spent so much time on it I did not want to make it again. I just put M7 in the quilt. And when I see the block now, I think I could probably make it better now, but I just let it sit. In memory of the overestimation of my quilting skills. Dear Jane is not for rookies.

The block I like best in this row: M3.

Block M7 is probably the cause of my phobia with round shapes. Whenever possible I avoid them by doing appliqué.. There is even a block in the Dear Jane Quilt that I've skipped: too many curves. Can you guess what block that is?

Next time I will tell you more about my Jane-experiences.

Marian

July 24, 2011

Bea’s Phebe quilt

Zoals ik al eerder had verteld heeft mijn vriendin Bea haar Phebe top al af. Ze is bezig met het doorpitten van de top. Afgelopen vrijdag hadden wij samen weer een gezellig quilt-ochtendje en kon ik zien hoe ver ze al is. En het wordt mooi!Het middenstuk is al helemaal doorgequilt en ook de geappliceerde border is al klaar.Nu is ze bezig met het doorquilten van de sterrenrand. Alleen heeft Bea geen sterren maar hexagonnen.Wat vinden jullie ervan: wordt het niet een schitterende quilt?

Groeten,
Marian

P.S. Jullie vragen je misschien af hoe het zit met mijn Phebe? Ik heb geen idee, ze ligt achterin de kast. Ik heb Sjaantje al maanden te logeren en voorlopig is die nog niet weg. Ik heb dus geen tijd voor Phebe.

As I have told you before, my friend Bea has finished her Phebe top. She is now busy with quilting. Last Friday we met each other to do some quilting. She showed me how much she has progressed. Her Phebe quilt is beautiful.

She has completed quilting the centerpiece and the appliqué border.


Now she's working on the border with the stars. Only Bea has not made stars. Instead she made hexagonnes.

What do you think: is this not a very beautiful quilt?

Regards,

Marian

PS You may wonder how it is with my Phebe? I have no idea; she is hidden in the back of the closet. I have no time for Phebe
because I am very busy working on my Dear Jane quilt.

July 22, 2011

Patroon gehaakte deken

Zoals jullie gemerkt hebben gaat dit blog vooral over quilten en kruissteek. Slechts 1 berichtje heb ik gewijd aan een door mij gehaakte deken en wat denk je: dit bericht is het meest gelezen. Hier vind je het berichtje dat over de deken gaat.Nu krijg ik vragen over het patroon van de deken en of ik het zou willen verkopen. Ik verkoop geen kopieën en geef ook geen kopieën weg. Copyright is er niet voor niets tenslotte. Het originele tijdschrift, inclusief patroonblad, wil ik echter wel verkopen. Omdat ik iedereen een gelijke kans wil geven heb ik het tijdschrift op marktplaats gezet. Vul als zoekwoorden "anna gehaakte deken" in en dan kom je vanzelf op het tijdschrift.

Groeten,

Marian

Aanvulling: het tijdschrift met het patroon van de gehaakte deken is inmiddels verkocht.

July 20, 2011

Dear Jane: 169 blokjes aan elkaar

For english see below.

Ja hoor, vandaag is het zover. Alle 169 blokjes van mijn Dear Jane quilt zitten aan elkaar.Wat heb ik zitten zuchten op die kleine blokjes. Af en toe snapte ik er niks van. Vaak had ik spijt dat ik eraan begonnen was, maar…. elke keer toch maar weer doorgaan. En dan al die kleine frutselstukjes; pffff… Maar toen ik gisteravond aan het laatste blokje begon werd ik er zowaar een beetje sentimenteel van. Dit was echt het laatste blokje. Er zijn momenten geweest dat ik eraan twijfelde of ik ooit zover zou komen.Het eerste blokje heb ik op 30 september 2008 gemaakt. Nu, bijna 2 jaar en 10 maanden later zijn dus 169 blokjes af. Ik heb echt niet continu eraan gewerkt hoor. De lap heeft regelmatig maanden achter in de kast gelegen. Zo heb ik van augustus 2010 tot en met maart 2011 geen blokje gemaakt. Maar in april kreeg ik ineens de geest en sindsdien heb ik de laatste 40 blokjes gemaakt.Nu kan ik mijn hart ophalen aan de driehoeken. Om éèn of andere reden lijken de driehoeken me zeker zo moeilijk als de blokjes. Maar we zullen zien. Ik houd jullie op de hoogte.Groeten,

Marian

Yes, today is the day. All 169 blocks of my Dear Jane quilt are finished.

What I've been groaning about the little blocks. Often I did not understand how to make the block. Often I have regretted ever starting with this quilt, but .... every time I went on. All those tiny pieces; pffff ... But then last night when I started piecing the last block I was actually a bit sentimental. This was really the last block. There have been times when I doubted I would ever reach this point
.
The first piece I made ​​on September 30, 2008. Now, almost 2 years and 10 months later 169 blocks are finished. I have not really worked on it constantly though. Often the quilt was lying somewhere in a closet. For example from August 2010 until March 2011made ​​no block at all. But in April this year, I suddenly got the spirit, and since then I have made the last 40 blocks.

Now I can indulge in the triangles. For some reason I have the feeling that the triangles are just as difficult as the little blocks. But we'll see. I'll keep you posted.

Blok 169

July 19, 2011

Herinnering aan Rome

Zoals ik al eerder had verteld zijn we op vakantie geweest in Rome met z’n vijven: vader moeder en 3 dochters.  Oudste dochter was al eerder in Rome geweest met school. Ze wilde ons ook graag de stad laten zien. En dat was zeker de moeite waard. We hadden een appartementje gehuurd iets buiten het centrum. Dat was heel leuk. Als we dan klaar waren met onze warme wandeling door het drukke centrum van Rome gingen we terug naar de rust van het appartementje. Zo kwam het dat ik ’s avonds nog wat kon werken aan Maude Eloise. Ik moet zeggen dat ik best ben opgeschoten.
As I have already told you the five of us have been on holiday to Rome: father, mother and three daughters. Eldest daughter had already been to Rome with her school. She wanted us to show the city. And that was definitely worth it. We had rented an apartment just outside the center. That was fun. When we had finished our hot walk through the busy center of Rome, we went back to our quiet apartment. So at night in our apartment I had time to work on Maude Eloise.
Op mijn vorige blogjes over de huisjes van Blackbird Designs heb ik heel wat reacties gekregen in de trant van “Oh dat heb ik ook nog liggen. Is wel leuk om te maken, maar ik ben al zo druk.” Tegen deze mensen zou ik willen zeggen: begin met Maude Eloise. Leuk om te doen en veel minder werk dan de andere huisjes.
On my previous messages about the houses of Blackbird Designs, I have received many comments like, "Oh, I also have this pattern. Is fun to make, but I am already very busy." To these people I would say: start with Maude Eloise. Fun to do and much less work than the other houses.

In het voorbeeld van  Blackbird Designs staat in het dak BEEM. Dat is de achternaam van Maude Eloise. Ik had niet zo’n zin om in het dak groot mijn achternaam te borduren en zat dus een beetje te dubben wat ik daar zou maken. Toen kwam DH met een goeie suggestie: als herinnering aan Rome heb ik er SPQR geborduurd. Klik op de link als je wilt weten wat dit betekent.
In the example of Blackbird Designs in the roof it says Beem. That's the name of Maude Eloise. I did not want to stitch my name in the roof and was pondering what to put there. DH came with a good suggestion: as a reminder of Rome I have embroidered SPQR. Click on the link if you want to know what this means.

Ik had niet genoeg garen voor het dak en de letters. Afgelopen zaterdag heb ik het garen besteld bij Crownstitches en vanmorgen zat het al bij de post. Snel hè?
I did not have enough yarn for the roof and the letters. Last Saturday, I ordered the yarn at Crownstitches on Saturday and today I found it in the mail. That is fast work!

Groeten,
Marian

July 17, 2011

Dear Jane: 3 blokjes gemaakt, nog 6 te gaan


Wat een waardeloos weer hebben we de afgelopen dagen gehad. Maar regenachtig weer heeft 1 voordeel: lekker veel tijd om binnen te zitten prutsen. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik ben druk bezig met Dear Jane. De afgelopen dagen heb ik 3 blokjes gemaakt:
What a horrible weather we have had in recent days! But wet weather has one advantage: lots of time to sit inside and potter. That is what I did. I have been working on Dear Jane. In the last few days I've made ​​three blocks:

A-9: Cabin Fever. Dit is een typisch blokje van de Dear Jane quilt. Op zich niet moeilijk, maar ik ben er uren mee bezig geweest. Zie je die kleine stukjes? Ik ben dan ook nog zo’n pietlut dat de streepjes allemaal dezelfde richting uit moeten lopen. Pfff …. Ik was blij dat het blokje af was. Maar nu het af is vind ik het wel een heel leuk blok. Dus wel de moeite waard om te maken. Goed bedacht van Jane.
A-9: Cabin Fever.  This is a typical block of the Dear Jane quilt. It is not really difficult, but it has taken me hours to make it. See those little pieces? I am such a niggler that the lines have to be in the same direction. Pfff .... I was glad that the piece was finished. But now it's finished I think it's a very nice block. So well worth the effort. Another great design by Jane.

A-8: Florence Nightingale. Dit is natuurlijk een makkie. Zat in een half uurtje in elkaar.
A-8: Florence Nightingale. This is a cinch. Finished it in half an hour.


A-7: Dad’s plaids. Ook een leuk blokje om te maken en niet al te moeilijk. Ik gebruik voor het appliceren altijd freezer paper. Bij dit soort blokjes, waarbij het geappliceerde net binnen de grenzen van het blok valt teken ik de patronen altijd iets kleiner op het freezer paper. De ervaring heeft me geleerd dat het anders niet past.
A-7: Dad's plaids. Also a nice block to make and not too difficult. I always use freezer paper for application. With these blocks, that have the appliquéd parts just within the boundaries of the block, I always draw the pattern slightly smaller on the freezer paper. Experience has taught me that it otherwise it will not fit.

Zoals al eerder gemeld ben ik begonnen bij M-13 en werk ik terug naar A-1. Ik moet nu dus nog 6 blokjes maken. Kijken hoe ver ik vandaag kom.
As mentioned earlier, I started working at M-13 and I work my way back  to A-1. I only have to make another 6 blocks. See how far I get today.

Fijne zondag.  Have a nice Sunday.

Marian
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...